Evetar Zeqiri

Kryeshef Ekzekutiv

zv. Kryeshef Ekzekutiv

Nebih Haziri

Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

Besim Gërxhaliu

Drejtor i Departmentit të Transmisionit

Sabri Musiqi

Drejtor i Departmentit të Operimit të Sistemit

Sherif Dedaqi

U.D. Drejtor i Departmentit të Tregut

Abdulsatar Ibrahimi

ud. Drejtor i Departmentit të Burimeve Njerëzore

Merita Zharku

ud. Drejtor i Departmentit të Prokurimit

Alban Imeri

Drejtor i Departmentit të Zhvillimit të Rrjetit dhe Projekteve

Fëllënëza Xhelili-Fiqi

Drejtore e Departmentit për Çështje Rregullative dhe Tarifa

Azem Kastrati

Drejtor i Departmentit për Shërbimet Përkrahëse

Astrit Beqa

Menaxher i Zyrës Ligjore

Gazmend Kabashi

Menaxher i Zyrës për Zhvillim dhe Planifikim Afatgjatë

Elvane Devexhi-Osmani

UD. Menaxhere e Zyrës për Komunikim dhe Relacione me Publikun

Jusuf Imeri

Menaxher për Cilësi dhe Politika