Lajme

Remont i planifikuar vjetor në NS 110/10kV Gjilani 5

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë, për të mundësuar realizimin e remontit të planifikuar vjetor në Nënstacionin 110/10 kV Gjilani 5, me datë 07 Shtator 2022 (E Mërkurë), nga ora 10:00 deri në 13:00, do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik TR1 në nënstacionin në fjalë. ...

Më shume

Situata energjetike në vend: KOSTT udhëzon ndërprerjen e kufizimeve në furnizim me energji elektrike

Pas rikthimit në punë të kapaciteteve gjeneruese të energjisë elektrike në vend dhe me këtë përmirësimit të sigurisë së furnizimit, me datë 1 shtator 2022 KOSTT ka udhëzuar ndërprerjen e kufizimeve në furnizim me energji elektrike të cilat ishin në fuqi nga data 15 gusht 2022 si masë e nevojshme për balancim të Sistemit Elektroenergjetik të Kosovës në kushtet e pamjaftueshmërisë së furnizimit. ...

Më shume

Votohet pro vazhdimit të Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT/ENTSO-E

Sot me 25 gusht 2022 u përmbyll me sukses votimi për vazhdimin e Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT/ENTSO-E nga Grupi Regjional i Evropës Kontinentale (RGCE), trup i ENTSO-E. ...

Më shume

Shkaktohet lidhje e shkurtër në fushën e transformatorit TR 1 në Nënstacionin 110/10 kV Berivojca

Me 21 gusht 2022, në ora 03:26 ka ndodhur një lidhje e shkurtër në zbarrat e transformatorit TR 1 (110/10 kV) në Nënstacionin NS 110/10 kV Berivojca me ç’rast kanë reaguar mbrojtjet diferenciale dhe si pasojë qytetarët që furnizohen nga ky Nënstacionin kanë mbetur pa furnizim me energji elektrike. ...

Më shume

Situata energjetike në vend – Instruksionet për kufizim të furnizimit

Njoftohen qytetarët e vendit që sipas masave dhe procedurave operative për balancim të Sistemit Elektroenergjetik të Kosovës në kushtet e pamjaftueshmërisë së furnizimit që parashihen me Kodin e Rrjetit, instruksionet për kufizim të furnizimit mbesin në fuqi deri në stabilizimin e situatës që do të thotë sigurimin e energjisë elektrike të nevojshme për mbulimin e konsumit nga operatorët përgjegjës në treg: Furnizuesi Publik (KESCO) dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (KEDS). ...

Më shume

Situata energjetike në vend – Zbatimi i masave dhe procedurave operative në kushtet e pamjaftueshmërisë së furnizimit

Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës-KOSTT sh.a njofton opinionin që si rrjedhojë e mosbalancës në mes të konsumit të energjisë elektrike në vend dhe energjisë së siguruar për mbulim të konsumit nga operatorët përgjegjës në treg, janë shkaktuar imbalance/devijime të theksuara ndaj sistemit interkonektiv të Evropës Kontinentale, gjatë javëve dhe muajve të fundit. ...

Më shume
Harta e Sistemit të Transmetimit të Kosovës
MË SHUMË
Plani Zhvillimor i Transmetimit
MË SHUMË

Ngarkesa dhe Gjenerimi në Sistemin Transmetues

MË SHUMË
Planifikimi dhe Zhvillimi
Kodet Teknike
Fakte të Shpejta
Publikime dhe Prezentime

Fakte të Shpejta

Emri i regjistruar: Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu – KOSTT SH.A.

Adresa : Rr. Isa Boletini Nr.39 , 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Numri i regjistrimit të biznesit: 811284512

Data e themelimit: 1 korrik 2006

MË SHUMË

Buletini KOSTT Viti XIV, Nr.18 2021

Buletini KOSTT Viti XIII, Nr.17 2020

BULETINI më shumë

#NeJemiKOSTT

Përkushtimi dhe kontributi i secilit punonjës pa dallim është vlerë e çmuar në drejtim të përmbushjes së objektivave strategjike të kompanisë. Çdo muaj prezantojmë intervistat e realizuara me dy punonjës të përzgjedhur.