Lajme

Punonjësit e mirëmbajtjes së linjave të KOSTT ngjiten në shtyllën e akullt elektrike në 30 m lartësi

Punonjësit e mirëmbajtjes së linjave të KOSTT ngjiten në shtyllën e akullt elektrike në 30 m lartësi, në kushte ekstreme atmosferike rreth -8 gradë celsius por me motivin për shërbim në interes publik. ...

Më shume

KOSTT kompani lidere në sektorin publik për zbatimin e standardeve ndërkombëtare të cilësisë

Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës – KOSTT u çertifikua me Standardin ndërkombëtar ISO 27001:2013, gjegjësisht Standardi ndërkombëtar për Menaxhimin e Sigurisë së Informacionit (ISMS). ...

Më shume

Situata energjetike në vend – Gjendja aktuale

Njoftohen qytetarët e vendit që bazuar në përgatitjet dhe planifikimet e operatorëve përgjegjës në tregun e energjisë elektrike në Kosovë për sigurimin e energjisë së nevojshme për mbulim të konsumit, përfshirë edhe mbështetjen nga Republika e Shqipërisë, sot me 31 dhjetor 2021 nuk do të ketë kufizime në furnizimin me energji elektrike me udhëzim të KOSTT për qëllime të balancimit të sistemit. ...

Më shume

Situata energjetike në vend – Gjendja aktuale

Njoftohet opinioni që sot me datë 30 dhjetor 2021 me kërkesë të KOSTT nuk janë aplikuar kufizime në konsumin e energjisë elektrike.Kjo është si rezultat i sigurimit të energjisë elektrike të nevojshme për të mbuluar konsumin për ditën e sotme nga operatorët përgjegjës në treg, andaj për qëllime të balancimit të sistemit KOSTT nuk ka dhënë instruksione për redukime. ...

Më shume

Lista e kandidatëve të përzgjedhur përfitues të Bursës të ndara nga KOSTT sh.a., për vitin akademik 2021/2022, sipas konkursit të shpallur me datë 26 Nëntor 2021

Lista e kandidatëve të përzgjedhur pëtfitues të Bursës të ndara nga KOSTT sh.a. ...

Më shume

Situata energjetike në vend - Thirrje për mobilizim të përgjithshëm në tejkalimin e situatës

Sistemi Elektro-Energjetik i Kosovës aktualisht është duke u përballur me vëshirësi të theksuara si reflektim i rritjes së theksuar të konsumit të energjisë elektrike në vend, pamjaftueshmërisë së gjenerimit të brendshëm për të mbuluar konsumin dhe krizës globale energjetike që ka rezultuar me rritjen enorme të çmimit të energjsë elektrike në bursat ndërkombëtare. ...

Më shume
Harta e Sistemit të Transmetimit të Kosovës
MË SHUMË
Plani Zhvillimor i Transmetimit
MË SHUMË

Ngarkesa dhe Gjenerimi në Sistemin Transmetues

MË SHUMË
Planifikimi dhe Zhvillimi
Kodet Teknike
Fakte të Shpejta
Publikime dhe Prezentime

Fakte të Shpejta

Emri i regjistruar: Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu – KOSTT SH.A.

Adresa : Rr. Isa Boletini Nr.39 , 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Numri i regjistrimit të biznesit: 811284512

Data e themelimit: 1 korrik 2006

MË SHUMË

Buletini KOSTT Viti XIV, Nr.18 2021

Buletini KOSTT Viti XIII, Nr.17 2020

BULETINI më shumë

#NeJemiKOSTT

Përkushtimi dhe kontributi i secilit punonjës pa dallim është vlerë e çmuar në drejtim të përmbushjes së objektivave strategjike të kompanisë. Çdo muaj prezantojmë intervistat e realizuara me dy punonjës të përzgjedhur.