Lajme

Situata energjetike në vend – Zbatimi i masave dhe procedurave operative në kushtet e pamjaftueshmërisë së furnizimit

Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës-KOSTT sh.a njofton opinionin që si rrjedhojë e mosbalancës në mes të konsumit të energjisë elektrike në vend dhe energjisë së siguruar për mbulim të konsumit nga operatorët përgjegjës në treg, janë shkaktuar imbalance/devijime të theksuara ndaj sistemit interkonektiv të Evropës Kontinentale, gjatë javëve dhe muajve të fundit. ...

Më shume

Njoftim për Konsultim Publik - ALPEX

Ju njoftojmë mbi hapjen e konsultimit publik në lidhje me draft procedurat e ALPEX sh.a., si në vijim: ...

Më shume

KOSTT përshëndet nënshkrimin e Programit Kompakt në mes të Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës

KOSTT përshëndet nënshkrimin e Programit Kompakt në mes të Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfaqësuar nga Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit (MCC) në vlerë prej $ 236.7 milion. ...

Më shume

Punime në kuadër të planit të mirëmbajtjes në NS 110/35/10 kV Prishtina 1

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë, nga data 25 Korrik 2022 ora 00:10 deri më 26 Korrik 2022 në ora 00:20 do të shkyçet transformatori energjetik TR2 110/35kV në Nënstacionin 110/35/10 kV Prishtina 1. Gjatë kësaj kohe do të realizohen punimet e planifikuara vjetore për mirëmbajtje të transformatorit në fjalë.  ...

Më shume

Prezantohet Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin e KOSTT për ndërtimin e Nënstacionit të ri GIS 110/35/10 (20) kV Fushë Kosovë

Nën organizimin e Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës-KOSTT sh.a dhe Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, më 15 korrik 2022 në ambientet e Kuvendit Komunal të Fushë Kosovës si dhe përmes platformës online Zoom është mbajtur Debat Publik për çështjet ambientale të projektit për ndërtimin e Nënstacionit të ri GIS 110/35/10 (20) kV në Fushë Kosovë. ...

Më shume

KONSULTIM PUBLIK: Përditësimi i rregullave të alokimit

SEE CAO, në emër të OST-ve përkatëse, shpall konsultimin publik për përditësimin e rregullave të alokimit për kufijtë: ...

Më shume
Harta e Sistemit të Transmetimit të Kosovës
MË SHUMË
Plani Zhvillimor i Transmetimit
MË SHUMË

Ngarkesa dhe Gjenerimi në Sistemin Transmetues

MË SHUMË
Planifikimi dhe Zhvillimi
Kodet Teknike
Fakte të Shpejta
Publikime dhe Prezentime

Fakte të Shpejta

Emri i regjistruar: Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu – KOSTT SH.A.

Adresa : Rr. Isa Boletini Nr.39 , 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Numri i regjistrimit të biznesit: 811284512

Data e themelimit: 1 korrik 2006

MË SHUMË

Buletini KOSTT Viti XIV, Nr.18 2021

Buletini KOSTT Viti XIII, Nr.17 2020

BULETINI më shumë

#NeJemiKOSTT

Përkushtimi dhe kontributi i secilit punonjës pa dallim është vlerë e çmuar në drejtim të përmbushjes së objektivave strategjike të kompanisë. Çdo muaj prezantojmë intervistat e realizuara me dy punonjës të përzgjedhur.