Përmbledhje jo teknike e projekteve që do të financohen nga BERZH :


Projekt i KOSTT PJT Fushë Kosova Shkarko këtu


Plani i Angazhimit të Palëve të Interesit Shkarko këtu


Lista e Palëve të Interesit Shkarko këtu


Plani i Veprimit Mjedisor dhe Social i KOSTT Shkarko këtu


EBRD Kosovo Transmission Development Project-Contract Award-Lot 1 Shkarko këtu

EBRD Kosovo Transmission Development Project-Contract Award-Lot 2 Shkarko këtu

EBRD Kosovo Transmission Development Project-Contract Award-Lot 3 Shkarko këtu