Procedura për tregtimin e energjisë elektrike

Procedura për tregtimin e energjisë elektrike Shkarko këtu

Mbulimi i Humbjeve në Rrjet

Kërkesa për Pjesëmarrje Blerja e energjisë për mbulimin e humbjeve Shkarko këtu