Rregullat, Metodologjitë dhe Procedurat

Shkarko këtu

Rregulla për të Hyrat e OST/OT

Shkarko këtu

Procedurat per Kycje ne Rrjetin e TransmetimitShkarko këtu

Metodologjia për Përcaktimin e Tarifave të Operimit të Sistemit

Shkarko këtu

Metodologjia për Përcaktimin e Tarifave të Operatorit të TregutShkarko Versioni 3.0 këtu

Shkarko Versioni 2.9 këtu

Metodologjia e Taksave të Kycjes në Rrjetin e Transmetimit

Aplikuesit me Marrëveshje të Kyçjes

Shkarko këtu

Metodologjia për Përcaktimin e Tarifave të Operatorit të Sistemit të TransmetimitShkarko këtu

Parimet për Përcaktimin e Tarifave për Shfrytëzimin e Sistemit te Transmetimit dhe Tregut si dhe Taksave të KyçjesShkarko këtu

Procedura për Shqyrtimin e Ankesave nga Palët e Treta lidhur me qasjen në Rrjet dhe Shfrytëzimin e Rrjetit të Transmetimit

Tarifat

2024 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2024 Shkarko
2023 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2023 Shkarko
2022 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2022 Shkarko
2021 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2021 Shkarko
2020 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2020 Shkarko
2019 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2019 Shkarko
2018 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2018 Shkarko
2017 - Tarifat

Njoftim për ndryshimin e Ngarkesave të Transmetimit, të aplikueshme nga data 01 Dhjetor 2017 Shkarko

Tarifat e Transmetimit për vitin 2017 Shkarko

2016 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2016 Shkarko
2015 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2015 Shkarko
2014 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2014 Shkarko
2013 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2013 Shkarko
2012 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2012 Shkarko
2011 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2011 Shkarko
2010 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2010 Shkarko
2009 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2009 Shkarko
2008 - Tarifat
Tarifat e Transmetimit për vitin 2008 Shkarko
2007 - Tarifat

Tarifat e Transmetimit për vitin Gusht 2007 Shkarko

Tarifat e Transmetimit për vitin Qershor 2007 Shkarko

Tarifat e Transmetimit për vitin Mars 2007 Shkarko
Përgjigje e ZRRE-së në kërkesën e KOSTT SH.A. lidhur me procesin e nënshkrimit të marrëveshjeve të kyçjes në rrjetin e transmetimit