2022
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2022 Shkarko
2021
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2021 Shkarko
2020
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2020 Shkarko
2019
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2019 Shkarko
2018
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2018 Shkarko
2017

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2017 Shkarko

2016
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2016 Shkarko
2015
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2015 Shkarko
2014
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2014 Shkarko
2013
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2013 Shkarko
2012
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2012 Shkarko
2011
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2011 Shkarko
2010
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2010 Shkarko
2009
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2009 Shkarko
2008
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2008 Shkarko
2007

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2007 Shkarko

2006

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur , 31 Dhjetor 2006 Shkarko