Jeton Mehmeti

Kryesues i Bordit të Drejtorëve

Arben Dodaj

Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Nebih Zariqi

Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Ajrina Gashi - Hamdiu

Anëtare e Bordit të Drejtorëve

Liza Marku

Anëtare e Bordit të Drejtorëve

Sead Mujovi

Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Evetar Zeqiri

Kryeshef Ekzekutiv/ Anëtar i Bordit të Drejtorëve