Standardet e Sigurisë së Operimit

Standardet e Sigurisë së Operimit Shkarko këtu

Sipas Vendimit V_998_2018 të ZRrE të datës 13 Qershor 2018 Shkarko këtu

Standardet e Sigurisë së Sistemit të Transmetimit dhe Planifikimit

Standardet e Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të Transmetimit Shkarko këtu

Sipas Vendimit V_999_2018 të ZRrE të datës 13 Qershor 2018 Shkarko këtu

Indikatorët e Performancës Teknike

Indikatorët e Performancës Teknike Shkarko këtu

Standardet ekzistuese të përgjithshme dhe minimale të përmbushjes për Operatorin e Sistemit të Transmetimit

Standardet ekzistuese të përgjithshme dhe minimale të përmbushjes për Operatorin e Sistemit të Transmetimit Shkarko këtu