KONKURS për ndarjen e dhjetë (10) bursave për studentë për vitin akademik 2020/2021


10/16/2020

Në bazë të Statutit, Politikes për ndarje të Bursave të Kompanisë dhe Memorandumit të Mirëkuptimit në mes të Operator Sistemi Transmetimi dhe Tregu (KOSTT) dhe Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK), Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut KOSTT sh.a. shpall KONKURS për ndarjen e dhjetë (10) bursave për studentë për vitin akademik 2020/2021.

 

Konkurs për ndarjen e dhjetë (10) bursave për studentë për vitin akademik 2020/2021 : Shkarko

Formulari i aplikimit për bursëShkarko