Stabilizohet furnizimi me energji elektrike nga NS Prishtina 1


1/23/2021

Pas një pune intenzive të ekipeve të KOSTT të mirëmbajtjes së nënstacioneve, në ora 23:23 është kthyer në operim transformatori TR1 në Nënstacionin 110/35/10 kV Prishtina 1 dhe është stabilizuar furnizmi me energji elektrike për qytetarët e afektuar.

I falënderojmë ekipet e mirëmbajtjes për përkushtimin dhe punën e paldhshme si dhe i jemi mirënjohës qytetarëve për mirëkuptimin e treguar