Lista e kandidatëve të përzgjedhur përfitues të Bursës të ndara nga KOSTT sh.a., për vitin akademik 2021/2022, sipas konkursit të shpallur me datë 26 Nëntor 2021


12/30/2021

Lista e kandidatëve që i plotësojnë kriteret sipas pikëve

Lista e kandidatëve të përzgjedhur për Bursë për vitin akademik 2021/2022