Punonjësit e mirëmbajtjes së linjave të KOSTT ngjiten në shtyllën e akullt elektrike në 30 m lartësi


1/12/2022

Punonjësit e mirëmbajtjes së linjave të KOSTT ngjiten në shtyllën e akullt elektrike në 30 m lartësi, në kushte ekstreme atmosferike rreth -8 gradë celsius por me motivin për shërbim në interes publik. Që qytetarët të kenë furnizim të besueshëm me energji elektrike nga aspekti i transmetimit.
Guxim për t'u admiruar!

#NeJemiKOSTT

Pamjet nga punimet e sotme në izolator, linja 110 kV LP 179/2, NS Ferizaj 1-NS Theranda, shtylla nr.57