Njoftim - Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike ALPEX SH.A - Dega në Kosovë Nis zyrtarisht trajnimi përmes platformës së tregtimit të ALPEX


11/24/2022

Data 23 Nëntor 2022 shënoi çeljen zyrtare të periudhës së trajnimit nëpërmjet platformës së tregtimit të ALPEX me qëllim garantimin e një fillimi të sigurtë për Bursën Shqiptare të Energjisë. Ky trajnim do ti mundësojë ALPEX-it në rolin e operatorit të tregut si dhe pjesëtarëve të tjerë potencial të tregut të marrin pjesë në një ambient tregtimi për të përfituar njohuritë e duhura që lidhen me mënyrën e ofertimit të energjisë elektrike në tregun e organizuar si dhe rezultatet e këtij procesi në një mjedis real. 

Njoftim ALPEX Dega në Kosovë 24 Nëntor 2022