Njoftohen qytetarët që furnizohen nga Nënstacioni 110/10 Prishtina 3, që ka ndodhur një avari në nënstacionin Prishtina 3


4/3/2024

Njoftohen qytetarët që furnizohen nga Nënstacioni 110/10 Prishtina 3, që ka ndodhur një avari në nënstacionin Prishtina 3.

Menjëherë pas marrjes së lajmit ekipet relevante të KOSTT kanë njoftuar ekipet emergjente të cilët kanë dalur në vend të ngjarjes.

KOSTT kërkon mirëkuptim nga të gjithë qytetarët e afektuar deri në sanimin e avarisë në Nënstacionin Prishtina 3.