NJOFTIM PËR DËGJIM PUBLIK


6/3/2024

Lidhur me shpronësimin e të drejtave pronësore apo të drejtave të tjera në pronat e paluajtshme që ndodhen nën juridiksionin territorial të Malishevës, e cila mbahet me pronarët dhe zotëruesit e interesit të cilët preken nga realizimi i projektit për ndërtimin e Nënstacionit NS 220/35/10(20) kV Malisheva dhe Linja Transmetuese 220kV, përkatësisht në zonën kadastrale Dragobil.

Data: 6 Qershor 2024

Koha: 10:30

Vendi: Salla e Kuvendit Komunal Malishevë

Për më shumë informata shihni njoftimin në vijim:

Njoftim për Debat Publik_Komuna Malishevë.pdf