Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 3– Linjat, L 110 kV NS Theranda - NS Rahoveci”


5/20/2020

KOSTT Sh.A njofton opinionin, që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë për vazhdimin e punimeve për ndërtimin e linjës së re të tensionit të lartë 110kV NS 110/35/10(20)kV Theranda-NS 110/35/10(20)kV Rahoveci, me datë 22 Maj 2020 (E Premte) nga ora 05:00 deri në 08:00, do të bëhet shkyçja e linjës 35kV e cila lidhë NS Rahovec me NS Malisheva.

Gjatë intervalit të lartcekur kohor, qytetarët/institucionet të cilat furnizohen nga NS Malisheva, do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (Redukimi i parashikuar 10MW)

Implementimi i projektit në fjalë do të ndikojë në rritjen e stabilitetit dhe sigurisë së furnizimit me energji elektrike nga aspekti i transmetimit për këtë rajon.

Ky projekt i KOSTT bashkë financohet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.