Në 14 vjetorin e themelimit, KOSTT prezenton të arriturat kryesore


7/1/2020

Të arritura të shumta e karakterizojnë udhëtimin 14 vjeçar të KOSTT dhe kjo është meritë e përkushtimit profesional të secilit punonjës në drejtim të përmbushjes së objektivave strategjike të kompanisë.

Duke pasur rolin e boshtit kryesor në sigurinë e furnizimit me energji elektrike, çdo e arritur e KOSTT përbën vlerë drejt krijimit të kushteve për zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë dhe zhvillim ekonomik e industrial të vendit tonë.

Në 14 vjetorin e themelimit, ju prezentojmë të arriturat kryesore të KOSTT që e kanë karakterizuar këtë vit si dhe të dhënat kryesore të Rrjetit të Transmetimit të Kosovës