Shtyhet afati për dorëzimin e shprehjes së interesit për tenderin ''FTESË PËR TENDER PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË REZERVAVE PËR RESTAURIMIN E FREKUENCËS''


7/27/2020

Ju njoftojmë se afati për dorëzimin e shprehjes së interesit për pjesëmarrje në tenderin ''FTESË PËR TENDER PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË REZERVAVE PËR RESTAURIMIN E FREKUENCËS'' të publikuar më datë 16.07.2020, shtyhet deri më datë 03.08.2020.