Punime në kuadër të planit të mirëmbajtjes në NS 110/35/10 kV Deçan


8/24/2020

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë, me datë 26 Gusht 2020 (E Mërkurë) nga ora 23:50 deri në ora 00:00 në Nënstacionin 110/35/10 kV Deçani do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T2 për ta kaluar ngarkesën në transformatorin energjetik T1. Shkyçja është e nevojshme për të mundësuar testimin e planifikuar të mbrojteve rele të transformatorit T2. 


Gjatë kohës së lartcekur, qytetarët/institucionet që furnizohen nga NS 110/35/10 kv Deçani do të mbesin pa furnizim me energji elektrike në kohëzgjatje prej 10 minutave (redukimi i parashikuar 10 MW). 


Punimet në fjalë, do të ndikojnë në rritjen e sigurisë dhe besueshmërisë së operimit të Sistemit të Transmetimit të Republikës së Kosovës.


KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.