Shtyerje e punimeve -Punime në kuadër të planit të mirëmbajtjes në NS 110/35/10 kV Deçan


8/26/2020

Njoftohen qytetarët që për shkaqe teknike punimet e planifikuara për realizim me datë 26 gusht 2020 nga ora 23:50 në Nënstacionin 110/35/10 kV Deçani, shtyhen deri në njoftimin tjetër.

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.