Nën moton EachforEqual, disa nga shumë gra të suksesshme të KOSTT flasin për rolin dhe sfidat e gruas në sektorin e energjisë

Si dhe përçojnë mesazhe inspiruese për fuqizim të gruas, përfaqësim dhe barazi gjinore


3/8/2020

Resmije Ahma