KOSTT partner i qëndrueshëm i programit për barazi gjinore Engendering Utilities/USAID


9/22/2020

Në vitin 2019 KOSTT i’u bashkua programit të USAID EngenderingUtilities me qëllimin për të avancuar barazinë gjinore dhe fuqizimin e gruas.

Për të lexuar më shumë për EngenderingUtilities dhe në veçanti për KOSTT si partnere në këtë projekt, ju lutemi klikoni në: https://myemail.constantcontact.com/Engendering-Utilities-Quarterly-Newsletter.html?soid=1122255968739&aid=C766sJ6ER8U