Shtyhet afati për dorëzimin e shprehjes së interesit për tenderin ''FTESË PËR TENDER PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË REZERVAVE MANUALE PËR RESTAURIMIN E FREKUENCËS''


10/2/2020

Ju njoftojmë se afati për dorëzimin e shprehjes së interesit për pjesëmarrje në tenderin ''FTESË PËR TENDER PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË REZERVAVE MANUALE PËR RESTAURIMIN E FREKUENCËS'' të publikuar më datë 24.09.2020, shtyhet deri më datë 09.10.2020.