Lajme

Kuvendi i Republikës së Kosovës ratifikoi Marrëveshjen për Kredi në mes të Republikës së Kosovës dhe KfW

Sot, Kuvendi i Republikës së Kosovës, me 83 vota për, votoi projektligjin për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë dhe projektit ndërmjet Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, KOSTT (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu sh. a.) dhe KFW, Frankfurt AmMain (KFW) për Projektin -Zhvillimi i sektorit të energjisë Faza VII– Përmirësimi i rrjetit të transmetimit. ...

Më shume

Gjatë raportimit të Bordit të Drejtoreve dhe Menaxhmentit të lartë të KOSTT, në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transfere, ku u shqyrtua Raporti Vjetor i KOSTT për vitin 2022

Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve z. Jeton Mehmeti së bashku me Kryeshefin Ekzekutiv z. Evetar Zeqiri prezantuan Raportin Vjetor dhe arritjet kryesore për vitin 2022. Gjatë raportimit u theksua që përkundër sfidave unike që është përballur KOSTT viteve të fundit, si mungesa e një zgjidhje të qëndrueshme financiare për mbulimin e humbjeve në katër komunat veriore, mirëmbajtja e marrëveshjes së kyçjes me ENTSO-E, gjithashtu u përmenden një sërë arritjesh pozitive gjatë vitit 2022, përfshirë përmbylljen e vitit me bilanc pozitiv financiar dhe , opinion të pa kualifikuar nga auditori i jashtëm për pasqyrat financiare të vitit 2022. ...

Më shume

Nënshkruhet Memorandum Mirëkuptimi për Bashkimin e Tregut të Ditës në Avancë të Energjisë Elektrike në Evropën Juglindore

Nën iniciativën e Agjencionit Amerikan për Zhvillim Ndërkombëtar - USAID dhe mbështetur nga National Association of Regulatory Utility Commissioners - NARUC, U.S. Energy Association - USEA dhe RTI International, sot në Athinë të Greqisë, u nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit për Bashkimin e Tregut të Ditës në Avancë të Energjisë Elektrike në Evropën Juglindore. ...

Më shume

FTESË PËR TENDER PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË REZERVAVE MANUALE PËR RESTAURIMIN E FREKUENCËS

Me qëllim të operimit stabil dhe të besueshëm të sistemit elektroenergjetik, KOSTT është i obliguar të sigurojë shërbimet ndihmëse, pjesë e së cilës është Rezerva Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR). KOSTT është i obliguar të bëjë prokurimin për këto shërbime ndihmëse në tregun e energjisë elektrike nga ofruesit e shërbimeve, të cilët i plotësojnë kushtet administrative dhe teknike të ofrojnë shërbimin e Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR), në pajtim me Procedurën për Tregtimin e Energjisë të miratuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë. ...

Më shume

Në përmbyllje të Tetorit Rozë, punonjëset e KOSTT patën mundësi të ndjekin ligjëratë rreth informimit për sëmundjen e kancerit të gjirit

Në përmbyllje të Tetorit Rozë- muajit për ndërgjegjësimin e kancerit të gjirit dhe për të ngritur njohuritë e punonjëseve të kompanisë, patëm mundësinë të ndjekim ligjëratë nga Prof. Dr. Shqiptar Demaçi- Kirurg Torakal dhe i Gjirit, me qellim informimin e grave rreth sëmundjes së kancerit të gjirit, simptomat dhe identifikimin në faza të hershme, të cilat njëkohësisht patën mundësi të diskutojnë dhe të bëjnë pyetje rreth temës. ...

Më shume

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT priti në takim delegacionin gjerman në krye me zv. Ambasadorin e Republikës Federale Gjermane z. Conrad

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Evetar Zeqiri me bashkëpunëtorë priti në takim zëvendës Ambasadorin e Republikës Federale Gjermane z. Matthias Conrad, i shoqëruar nga z. Moritz Reme, Drejtor i zyrës së KfW për Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, znj. Ganimete Huruglica zv. Drejtore e zyrës së KfW për Kosovë si dhe znj. Nora Hasani Drejtoreshë e Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare.Në takim u prezantua një pasqyrë e përgjithshme e operimit të Sistemit të Transmetimit të Republikës së Kosovës si dhe sfidat në ndërlidhje me obligimet financiare të KOSTT ndaj partnerëve brenda ENTSO-E për devijimet e shkaktuara, përfshirë edhe mbulimin e humbjeve të shkaktuara nga energjia e konsumuar dhe jo e paguar në pjesën veriore të vendit. ...

Më shume
Harta e Sistemit të Transmetimit të Kosovës
MË SHUMË
Plani Zhvillimor i Transmetimit
MË SHUMË

Ngarkesa dhe Gjenerimi në Sistemin Transmetues

MË SHUMË
Planifikimi dhe Zhvillimi
Kodet Teknike
Fakte të Shpejta
Publikime dhe Prezentime

Fakte të Shpejta

Emri i regjistruar: Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu – KOSTT SH.A.

Adresa : Rr. Isa Boletini Nr.39 , 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Numri i regjistrimit të biznesit: 811284512

Data e themelimit: 1 korrik 2006

MË SHUMË

Buletini KOSTT Viti XIII, Nr.19 - 20 2022

Buletini KOSTT Viti XIV, Nr.18 2021

BULETINI më shumë

#NeJemiKOSTT

Përkushtimi dhe kontributi i secilit punonjës pa dallim është vlerë e çmuar në drejtim të përmbushjes së objektivave strategjike të kompanisë. Çdo muaj prezantojmë intervistat e realizuara me dy punonjës të përzgjedhur.