Lajme

FTESË PËR TENDER PËR OFRIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E TRANSMETIMIT

Sipas Ligjit për Energjinë Elektrike, KOSTT menaxhon dhe operon me sistemin e transmetimit të energjisë elektrike të Kosovës. KOSTT është i obliguar të bëjë prokurimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit në tregun e energjisë elektrike nga ofruesit të cilët i plotësojnë kushtet administrative dhe teknike, në pajtim me Procedurën për Tregtimin e Energjisë të miratuar nga Zyra e Rregullatorit për Energji. ...

Më shume

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT priti në takim zëvendës Ambasadorin e Republikës Federale Gjermane

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z. Evetar Zeqiri, mirëpriti sot në takim, zv. Ambasadorin e Republikës Federale Gjermane z. Matthias Conrad, ku diskutuan progresin në sektorin energjetik, procesin e vazhdimit të marrëveshjes së kyçjes së KOSTT me ENTSO-E dhe nevojën për mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar në avancimin e statusit të KOSTT në ketë organizatë, dhe çështje tjera me rëndësi në relacion me TSO-të fqinje. ...

Më shume

Vazhdojnë sukseset e Bursës Shqiptare të Energjisë ALPEX Sh.A

Ju kujtojmë ALPEX nisi vitin 2024 me dy suksese të mëdha, që nga 1 Shkurt 2024, filloi operimin e zonës ofertuese në Kosovë, dhe gjithashtu bashkimin e tregjeve të energjisë për tregun një ditë-para (Day-Ahead Market), i pari ky bashkim i tregjeve të energjisë në vendet e Komunitetit të Energjisë. ...

Më shume

KOSTT tregon rezultate tejët poztive të performancës teknike

Me qëllim të implementimit të kësaj kërkese, KOSTT harton raport mbi kënaqshmërinë e konsumatorëve përmes indikatorëve të performancës teknike. Këta indikatorë sigurojnë informacione në standardet e performancës që i ofrohen konsumatorëve, përfshirë kualitetin e shërbimeve dhe sigurinë e furnizimit. ...

Më shume

Rikthehet furnizimi me energji elektrike nga Nënstacioni Prishtina 3

Pas një pune intenzive të të gjitha ekipeve të KOSTT, në ora 19:03 është kthyer në operim transformatori TR2 në Nënstacionin 110/10 kV Prishtina 3 dhe është stabilizuar furnizmi me energji elektrike për qytetarët e afektuar. Për shkak të një avarie të madhe të ndodhur me datë 03.04.2024, ekipet e KOSTT kanë bërë një improvizim të përkohshëm që ka mundësuar energjizimin e nënstacionit. ...

Më shume

Situata aktuale në NS Prishtina 3

Si pasojë e avarisë të shkaktuar në nënstacionin Prishtina 3, qytetarët në Prishtinë që furnizohen nga ky nënstacion, në pamundësi të sanimit të gjendjes sot, mbeten pa furnizim me energji elektrike deri në sanimin e situatës e cila mund të zgjasë deri nesër. ...

Më shume
Harta e Sistemit të Transmetimit të Kosovës
MË SHUMË
Plani Zhvillimor i Transmetimit
MË SHUMË

Ngarkesa dhe Gjenerimi në Sistemin Transmetues

MË SHUMË
Planifikimi dhe Zhvillimi
Kodet Teknike
Fakte të Shpejta
Publikime dhe Prezentime

Fakte të Shpejta

Emri i regjistruar: Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu – KOSTT SH.A.

Adresa : Rr. Isa Boletini Nr.39 , 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Numri i regjistrimit të biznesit: 811284512

Data e themelimit: 1 korrik 2006

MË SHUMË

Buletini KOSTT Viti XIII, Nr.19 - 20 2022

Buletini KOSTT Viti XIV, Nr.18 2021

BULETINI më shumë

#NeJemiKOSTT

Përkushtimi dhe kontributi i secilit punonjës pa dallim është vlerë e çmuar në drejtim të përmbushjes së objektivave strategjike të kompanisë. Çdo muaj prezantojmë intervistat e realizuara me dy punonjës të përzgjedhur.