Lajme

Vazhdojnë punimet në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 3– Linjat”, L 110 kV, NS 110/35/10(20)kV Theranda - NS 110/35/10(20)kV Rahoveci

Në vazhdim të implementimit të projektit, njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë për ndërtimin e linjës së re të tensionit të lartë 110 kV NS Theranda-NS Rahoveci, me datë 14 Mars 2020 (E Shtunë), , nga ora 09:00 deri në 12:00 si dhe nga ora 14:00 deri në 17:00, do të bëhet shkyçja e linjës 10kV Opterusha. ...

Më shume

Shkaktohet lidhje e shkurtë në largpërçuesin e tensionit të lartë 110 kV, LP 125/1

Sot me 11 mars 2020, në ora 09:17 ka ndodhur një lidhje e shkurtë në largpërçuesin e tensionit të lartë 110 kV, LP 108 (125/1) me ç’rast kanë reaguar mbrojtjet dhe si pasojë kanë mbetur pa tension NS 110/10 kV Vushtrria 2 dhe NS 110/35 kV Trepça. ...

Më shume

Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 3– Linjat”, L 110 kV, NS 110/35/10(20)kV Theranda - NS 110/35/10(20)kV Rahoveci

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë për ndërtimin e linjës së re të tensionit të lartë 110 kV NS Theranda-NS Rahoveci, me datë 11 Mars 2020 (E Mërkurë), nga ora 09:00 deri në 12:00 si dhe nga ora 14:00 deri në 17:00, do të bëhet shkyçja e linjës 10kV Opterusha. ...

Më shume

Nën moton EachforEqual, disa nga shumë gra të suksesshme të KOSTT flasin për rolin dhe sfidat e gruas në sektorin e energjisë

Nën moton EachforEqual, disa nga shumë gra të suksesshme të KOSTT flasin për rolin dhe sfidat e gruas në sektorin e energjisë, si dhe përçojnë mesazhe inspiruese për fuqizim të gruas, përfaqësim dhe barazi gjinore. ...

Më shume

FTESË PËR TENDER PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË REZERVAVE MANUALE PËR RESTAURIMIN E FREKUENCËS

Përshkrim i shkurtër i procedurës së përzgjedhjes, Sipas Ligjit për Energjinë Elektrike, KOSTT menaxhon dhe operon me sistemin e transmetimit të energjisë elektrike të Kosovës. Me qëllim të operimit stabil dhe të besueshëm të sistemit elektroenergjetik, KOSTT është i obliguar të sigurojë shërbimet ndihmëse, pjesë e së cilës është Rezerva Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR). KOSTT është i obliguar të bëjë prokurimin për këto shërbime ndihmëse në tregun e energjisë elektrike nga ofruesit e shërbimeve, të cilët i plotësojnë kushtet administrative dhe teknike të ofrojnë shërbimin e Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës, në pajtim me Procedurën për Tregtimin e Energjisë të miratuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë. ...

Më shume

Intervenim i domosdoshëm në nënstacionin 110/10kV Rahovec

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 01 Mars 2020 (E Diele), nga ora 08:00 deri në 09:00 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/10kV Rahoveci. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar largimin e materialeve të bartura nga shpendët në portalet e zbarrave 110 kV.</ ...

Më shume
Harta e Sistemit të Transmetimit të Kosovës
MË SHUMË
Plani Zhvillimor i Transmetimit
MË SHUMË

Ngarkesa dhe Gjenerimi në Sistemin Transmetues

MË SHUMË
Planifikimi dhe Zhvillimi
Kodet Teknike
Fakte të Shpejta
Publikime dhe Prezentime