Lajme

Nënshkruhet Marrëveshja për Kyçje në Sistemin Transmetues të Kosovës edhe i një gjeneruesi të energjisë nga burimet e ripërtërishme

Në vazhdën e përkrahjes dhe krijimit të mundësive për diversifikimin e burimeve të energjisë elektrike në vend, sot me 13 dhjetor 2019 Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT sh.a z.Ilir M. Shala dhe Drejtori i BondCom z.Enver Cacaj nënshkruan Marrëveshjen për Kyçje në Sistemin Transmetues të Kosovës, të Parkut energjetik me erë “Budakova”. ...

Më shume

Studentët nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara Haaga-Helia nga Finlanda vizituan KOSTT sh.a

Duke përdorur një qasje unike arsimore që lëviz përtej leksioneve në klasë, një grup studentësh të Universitetit të Shkencave të Aplikuara Haaga-Helia nga Finlanda në krye me profesorin e biznesit ndërkombëtar Dr. Evariste Habiyakare vizituan Operatorin e Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës (KOSTT sh.a.). ...

Më shume

Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 3– Linjat” në NS 110/35/10 kV Theranda

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 09, 11 dhe 13 Dhjetor 2019, nga ora 08:00 deri në 11:00 si dhe nga ora 13:00 deri në 17:00, do të bëhet shkyçja e daljeve 10kV Peçani dhe Studentiçan në Nënstacionin 110/35/10kV Theranda. Shkyçjet janë të domosdoshme për të mundësuar punimet për montimin e përçuesve në linjën 110kV që është në ndërtim, e cila lidhë Nënstacionin Theranda me Nënstacionin Rahovec. ...

Më shume

Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” në NS 110/10(20) kV Prishtina 6

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 06 Dhjetor 2019, nga ora 00:00 deri në 04:00 (pas mesnate) do të bëhet shkyçja e nënstacionit 110/10(20)kV Prishtina 6. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet përfundimtare për energjizimin e parë të transformatorit energjetik T1 në nënstacionin në fjalë. ...

Më shume

Nënshkruhet Marrëveshja Historike për themelimin e Bllokut Rregullues të Sistemeve Energjetike Kosovë-Shqipëri (Blloku AK)

Pas një pune shumë intensive dhe një bashkëpunimi efikas ndërmjet Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës (KOSTT) dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Shqipërisë OST, në Tiranë u nënshkrua Marrëveshja e themelimit të Bllokut Rregullues të Sistemeve Energjetike Kosovë-Shqipëri (Blloku AK). ...

Më shume

Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 3– Linjat” në NS 110/35/10 kV Theranda

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 03, 05 dhe 07 Dhjetor 2019, nga ora 08:00 deri në 11:00 si dhe nga ora 13:00 deri në 17:00, do të bëhet shkyçja e daljes 10kV Peçani në Nënstacionin 110/35/10kV Theranda. Shkyçjet janë të domosdoshme për të mundësuar punimet për montimin e përçuesve në linjën 110kV që është në ndërtim, e cila lidh Nënstacionin Theranda me Nënstacionin Rahovec. ...

Më shume

Legjislacioni Korporativ


MË SHUMË

Organizimi dhe Udhëheqja

MË SHUMË

Politika e Cilësisë

MË SHUMË
Planifikimi dhe Zhvillimi
Kodet Teknike
Fakte të Shpejta
Publikime dhe Prezentime