Lajme

Nënshkruhet Marrëveshja për Kyçje në Sistemin Transmetues të Kosovës i Hidrocentralit Reverzibil Drini

Sot, më 5 Qershor 2020 Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT sh.a z.Ilir M. Shala dhe Drejtori i Eurokos DD sh.p.k z.Ylber Shamolli, nënshkruan Marrëveshjen për Kyçje në Sistemin Transmetues të Kosovës të Hidrocentralit Reverzibil (Pump Storaged Hidro Power Plant) Drini me kapacitet instalues 250 MW. ...

Më shume

Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 3– Linjat, L 110 kV, NS Theranda - NS Rahoveci”

KOSTT sh.a njofton opinionin që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë për vazhdimin e punimeve për ndërtimin e linjës së re të tensionit të lartë 110kV NS 110/35/10(20)kV Theranda-NS 110/35/10(20)kV Rahoveci, me datë 30 Maj 2020 (E Shtunë) do të shkyçen linjat si në vijim: ...

Më shume

Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 3– Linjat, L 110 kV NS Theranda - NS Rahoveci”

KOSTT Sh.A njofton opinionin, që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë për vazhdimin e punimeve për ndërtimin e linjës së re të tensionit të lartë 110kV NS 110/35/10(20)kV Theranda-NS 110/35/10(20)kV Rahoveci, me datë 22 Maj 2020 (E Premte) nga ora 05:00 deri në 08:00, do të bëhet shkyçja e linjës 35kV e cila lidhë NS Rahovec me NS Malisheva. ...

Më shume

Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 3– Linjat, L 110 kV NS Theranda - NS Rahoveci”

Në vazhdimësi të përmbushjes së objektivave strategjike të kompanisë, KOSTT Sh.A njofton opinionin që, me datë 16 Maj 2020 (E Shtunë) nga ora 06:00 deri në 08:00, me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë për ndërtimin e linjës së re të tensionit të lartë 110 kV NS 110/35/10(20)kV Theranda me NS 110/35/10(20)kV Rahoveci, do të bëhet shkyçja e linjës 35kV e cila lidhë NS Rahovec me NS Malisheva. ...

Më shume

Punimet në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 3– Linjat”, L 110 kV, NS 110/35/10(20)kV Theranda - NS 110/35/10(20)kV Rahoveci

Njoftojmë opinionin që punimet për shtrirjen e përçuesve mbi autostradën R7 "Ibrahim Rugova" në kuadër të projektit për ndërtimin e linjës së re të tensionit të lartë 110 kV NS Theranda - NS Rahoveci, kanë përfunduar sot. ...

Më shume

Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 3– Linjat”, L 110 kV, NS 110/35/10(20)kV Theranda - NS 110/35/10(20)kV Rahoveci

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë për ndërtimin e linjës së re të tensionit të lartë 110 kV NS Theranda-NS Rahoveci, me datë 08 dhe 09 Maj 2020, nga ora 08:00 deri në 18:00, do të mbyllet për qarkullimin e të gjitha automjeteve segmenti i Autostradës kyqja Prizren Veri – kyqja Suharekë, për të mundësuar shtrirjen e përcuesit në shtylla përgjatë korridorit të Autostradës "Ibrahim Rugova"- R7. ...

Më shume
Harta e Sistemit të Transmetimit të Kosovës
MË SHUMË
Plani Zhvillimor i Transmetimit
MË SHUMË

Ngarkesa dhe Gjenerimi në Sistemin Transmetues

MË SHUMË
Planifikimi dhe Zhvillimi
Kodet Teknike
Fakte të Shpejta
Publikime dhe Prezentime