Lajme

Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35kV Vitia

Njoftohen qytetarët e Vitisë se si pasojë e një defekti të paraqitur në transformatorin 110kV në Nënstacionin 110/35kV Vitia, pa furnizim me energji elektrike janë qytetarët që furnizohen nga ky Nënstacion. ...

Më shume

DEBAT PUBLIK - Për Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për Ndërtimin e Objektit me Infrastrukturë Përcjellëse të Nënstacionit NS 110/35/10(20) kV Ferizaj 3

Njoftohet publiku i interesuar se me datën 19.08.2021 në ora 09:00 në Sallën e Kuvendit të Komunës së Ferizajit me adresë: Rr: “Dëshmorët e Kombit” PN, 70000 Ferizaj, Kosovë, do të organizohet debat publik nga Ndërmarrja Publike “Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu – KOSTT SH.A.”, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për Ndërtimin e Objektit me Infrastrukturë Përcjellëse të Nënstacionit NS 110/35/10(20) kV Ferizaj 3. ...

Më shume

Energjizohet linja e tensionit të lartë 110 kV që lidhë NS 110/35kV Vushtrria 1 me Parkun Energjetik me Erë Selaci

KOSTT sh.a njofton qytetarët, qo sot me datë 27 Korrik 2021, në ora 15:00 planifikohet të energjizohet linja e re e tensionit të lartë 110 kV që lidhë Nënstacionin 110/35kV Vushtrria 1 me Parkun Energjetik me Erë Selaci. ...

Më shume

KOSTT ri - çertifikohet me tri standarde ndërkombëtare

Në vazhdimësi të përkushtimit për ngritjen e cilësisë dhe ekselencës së biznesit në përputhje me standarde ndërkombëtare, në 15 vjetorin e themelimit KOSTT u ri-çertifikua me:ISO 9001:2015 - Standardi i Menaxhimit të CilësisëISO 45001:2018 - Standardi i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë dheISO 14001:2015 - Standardi i Mbrojtjes së Mjedisit ...

Më shume

KOSTT fillon përgatitjet për investim kapital në ndërtimin e Nënstacionit të ri 110 kV në Ferizaj

Në vazhdimësi të zhvillimit të Sistemit të Transmetimit të Republikës së Kosovës, KOSTT ka filluar përgatitjet për realizimin e investimit kapital për ndërtimin e nënstacionit të ri 110/35/10(20)kV Ferizaj 3 (Kastriot). Në këtë drejtim, Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Mustafë Hasani ka nënshkruar kontratë me Kryetarin e Komunës së Ferizajt z. Agim Aliu, për shfrytëzim afatgjatë të pronës komunale për ndërtimin e nënstacionit të ri si dhe trasenë e linjës përcjellëse 110 kV. ...

Më shume

15 vjetori i themelimit të KOSTT dhe gjashtë muaj nga pavarësimi i sistemit elektroenergjetik të Republikës së Kosovës

Operatori i Sistemit Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës – KOSTT me datë 1 korrik 2021 shënoi 15 vjetorin e themelimit, me një ceremoni zyrtare e cila u organizua në ambientet e Muzeut Kombëtar të Kosovës në Prishtinë. ...

Më shume
Harta e Sistemit të Transmetimit të Kosovës
MË SHUMË
Plani Zhvillimor i Transmetimit
MË SHUMË

Ngarkesa dhe Gjenerimi në Sistemin Transmetues

MË SHUMË
Planifikimi dhe Zhvillimi
Kodet Teknike
Fakte të Shpejta
Publikime dhe Prezentime

Fakte të Shpejta

Emri i regjistruar: Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu – KOSTT SH.A.

Adresa : Rr. Isa Boletini Nr.39 , 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Numri i regjistrimit të biznesit: 811284512

Data e themelimit: 1 korrik 2006

MË SHUMË

Buletini KOSTT Viti XIV, Nr.18 2021

Buletini KOSTT Viti XIII, Nr.17 2020

BULETINI më shumë

#NeJemiKOSTT

Përkushtimi dhe kontributi i secilit punonjës pa dallim është vlerë e çmuar në drejtim të përmbushjes së objektivave strategjike të kompanisë. Çdo muaj prezantojmë intervistat e realizuara me dy punonjës të përzgjedhur.