Nën moton EachforEqual, disa nga shumë gra të suksesshme të KOSTT flasin për rolin dhe sfidat e gruas në sektorin e energjisë


3/8/2020

Resmije Ahma